Wyszukiwarka
Logowanie | Rejestracja

Co to jest stal „nierdzewna” i „kwasoodporna”

Stale wysokostopowe zawdzięczają swoją odporność na korozję zawartości chromu. Już zawartość 5% chromu odporność tę wyraźnie poprawia. O odporności na korozję można jednak mówić po przekroczeniu zawartości 12% chromu w stali. Jest ona rezultatem powstawania na powierzchni materiału nieprzepuszczalnej dla gazów warstwy tlenku chromu. Zabezpiecza ona materiał przed dalszym utlenianiem. Wytworzenie lub odbudowa warstwy tlenkowej możliwa jest jedynie w środowisku utleniającym, a zjawisko to nazywa się pasywacją. Lokalne zaburzenie pasywności powłoki prowadzi do rozwoju korozji wżerowej. Aby zapewnić odporność stali w środowisku słabo utleniającym lub nie utleniającym zupełnie, do stali dodaje się nikiel. Przy zawartości ponad 8% zmienia on zupełnie strukturę stali. W temperaturze pokojowej zachowana zostaje struktura austenityczna, co dodatkowo poprawia ciągliwość, własności mechaniczne w wysokich temperaturach oraz spawalność. Obok chromu i niklu stanowiących podstawowe składniki stopowe, stale zawierają pewne ilości węgla oraz pierwiastki zwiększające odporność na korozję (molibden, miedź) lub żaroodporność (krzem i aluminium) oraz wytrzymałość (azot). Oferowane przez BUFMAX wyroby śrubowe wykonywane są standardowo ze stali chromowo – niklowych o strukturze austenitycznej i obniżonej zawartości węgla. Stale te produkowane są dopiero od lat sześćdziesiątych i wypierają z użycia stale w których węgla jest więcej. Ponieważ jednak w praktyce przemysłowej stosowane są różne stale wysokostopowe zamieszczono poniżej ich krótkie charakterystyki.
Stal - stop żelaza z węglem (poniżej 1,2%) i innymi składnikami stopowymi
α, γ,δ - odmiany alotropowe żelaza różniące się budową sieci krystalicznej.
Ferryt - Roztwór węgla w żelazie α zbliżony własnościami do czystego żelaza. Jest miękki i ferromagnetyczny.
Martenzyt - Struktura powstająca podczas szybkiego chłodzenia stali niskostopowych nagrzanych uprzednio do temperatury przemiany austenitycznej czyli podczas hartowania. Obróbka cieplna obejmująca hartowanie i odpuszczanie jest podstawową metodą ulepszania własności mechanicznych.
Austenit - Roztwór węgla w żelazie γ. Austenit jest plastyczny co pozwala na kucie i walcowanie. W stali niskostopowej występuje powyżej 910ºC. Wysoka zawartość niklu w stali chromowo-niklowej pozwala na zachowanie struktury austenitycznej w temperaturze pokojowej. Austenit jest niemagnetyczny.
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij